També ens trobaràs al correu electrònic caliu.habitatge.cooperatiu@gmail.com