Habitatge cooperatiu en cessió d’ús

L’habitatge cooperatiu o cohabitatge és una modalitat d’accés a l’habitatge a través de la qual una comunitat de veïns pot viure en un edifici, sense posseir la qualitat de propietaris ni arrendadors durant un període que oscil·la entre els 50 i els 100 anys, sempre a un preu inferior al preu del mercat actual.”

Cooperativa d’habitatge en cessió d’ús. (2021, 26 de juny). Viquipèdia, l’Enciclopèdia Lliure. Data de consulta: 21:02, juny 26, 2021 de //ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_d%27habitatge_en_cessi%C3%B3_d%27%C3%BAs&oldid=27643194

Es tracta de poder accedir a un habitatge digne a un preu assequible, i en el nostre context això vol dir per sota del preu de mercat. Habitualment es fa una aportació inicial i després es continua abonant una quota d’ús mensual fins a cobrir les despeses de la construcció.

A més, el projecte desenvolupa un conjunt de valors amb els quals els participants s’identifiquen i dels quals participen activament, i que informen i articulen tot el projecte: col·laboració, suport mutu i presa de decisions en comú, sostenibilitat i respecte pel medi ambient, i altres. Pots saber-ne més a Vida en comú [enllaç]

Si vols saber més sobre aquest model d’habitatge cooperatiu pots visitar la secció de recursos de la Dinamo, la seva pàgina explicativa, o la guia de Sostre Cívic.